Bc. Alžběta Paulasová

Diplomová práce

Mediální výchova jako průřezové téma ve výuce francouzského jazyka

Media studies as a cross-sectional theme in french language education
Anotace:
Práce mapuje současný stav výuky průřezového tématu mediální výchova. Dynamika médiální oblasti klade na příjemce velké nároky pokud jde o mediální gramotnost (kriticko-analytický přístup k přijímaným informacím). Výuka mediální výchovy je možná nejen samostatně, ale i v rámci jiných předmětů. Zde je to demonstrováno na výuce francouzštiny, včetně konkrétních příkladů didaktických materiálů.
Abstract:
This thesis is a description of current tuition stage of cross-cutting topic of media education. Dynamics of media field poses high demands on recipient as far as the media literacy is concerned (critical and analytical approach to information received). Tuition of media education may be autonomous but it may also be included in other subjects. In this thesis it is illustrated on tuition of french …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Suquet, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy