Bc. Alžběta Paulasová

Master's thesis

Mediální výchova jako průřezové téma ve výuce francouzského jazyka

Media studies as a cross-sectional theme in french language education
Abstract:
Práce mapuje současný stav výuky průřezového tématu mediální výchova. Dynamika médiální oblasti klade na příjemce velké nároky pokud jde o mediální gramotnost (kriticko-analytický přístup k přijímaným informacím). Výuka mediální výchovy je možná nejen samostatně, ale i v rámci jiných předmětů. Zde je to demonstrováno na výuce francouzštiny, včetně konkrétních příkladů didaktických materiálů.
Abstract:
This thesis is a description of current tuition stage of cross-cutting topic of media education. Dynamics of media field poses high demands on recipient as far as the media literacy is concerned (critical and analytical approach to information received). Tuition of media education may be autonomous but it may also be included in other subjects. In this thesis it is illustrated on tuition of french …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Suquet, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature