Bc. Kristýna Mrázková

Bakalářská práce

Laboratorní diagnostika aerobních schopností - porovnání různých metod stanovení VO2 max

The Laboratory Diagnotics of Anaerobic Capacity - Comparison of Different Methods for the VO2 max Determination
Anotace:
Cílem bakalářské práce je laboratorní diagnostika aerobních schopností a s ní spojené porovnání přímých a nepřímých metod stanovení maximální spotřeby kyslíku. V teoretické části práce nalezneme přehled testových protokolů pro stanovení maximální spotřeby kyslíku a aerobní výkonnosti. Dále obsahuje základní pojmy, které úzce souvisí s danou tématikou. Případová studie je provedena na souboru pěti vybraných …více
Abstract:
The aim of this work is a laboratory diagnostics of aerobic and anaerobic capabilities and a comparison of direct and indirect methods dealing with maximal oxygen consumption. I the theoretical part we find the summary of test records dealing with maximal oxygen consumption and aerobic performance. Furthermore, it contains the basic terms which are related with the subject matter. In the research we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrázková, Kristýna. Laboratorní diagnostika aerobních schopností - porovnání různých metod stanovení VO2 max. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN