Theses 

Religiozita na Hlučínsku – Daniela DOKULILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie - Andragogika

Daniela DOKULILOVÁ

Bakalářská práce

Religiozita na Hlučínsku

Religion in Hlučínsko

Anotace: Práce se zabývá religiozitou na Hlučínsku. Zvláštností hlučínské religiozity je vysoký počet věřících a specifické faktory, především historické, ovlivňující její podobu. Cílem práce je snaha o identifikaci a objasnění důvodů vysoké religiozity kraje a o popis dnešní podoby hlučínské religiozity na základě literatury a rozhovorů s respondenty. Podpůrnou částí práce je část teoretická, zaměřená na religiozitu obecně, teorii a kritiku sekularizace, a také historii Hlučínska. Hlavní částí práce je analýza rozhovorů s respondenty, rozdělená do tematických okruhů.

Abstract: This thesis analyzes the religiozity in Hlučín region. The rarity of religion in Hlučínsko is a high number of believers and specific factors, primarily historical, that have an influence on its form. The aim of this thesis is to identify and clarify reasons of strong religiozity of this region and to describe its nowadays form basing on the literature and interviews with respondents. The supporting part of the work is the theoretical part focused on the religiozity in general, theory and criticism of secularization and also the history of Hlučín region. The main part of the work is analysis of interview with respondents divided into thematic sectors.

Klíčová slova: Hlučínsko, katolická církev, kritika teorie sekularizace, náboženství, religiozita, sekularizace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DOKULILOVÁ, Daniela. Religiozita na Hlučínsku. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz