Theses 

Religiozita na Hlučínsku – Daniela DOKULILOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Philosophical Faculty

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociologie - Andragogika

Daniela DOKULILOVÁ

Bachelor's thesis

Religiozita na Hlučínsku

Religion in Hlučínsko

Abstract: Práce se zabývá religiozitou na Hlučínsku. Zvláštností hlučínské religiozity je vysoký počet věřících a specifické faktory, především historické, ovlivňující její podobu. Cílem práce je snaha o identifikaci a objasnění důvodů vysoké religiozity kraje a o popis dnešní podoby hlučínské religiozity na základě literatury a rozhovorů s respondenty. Podpůrnou částí práce je část teoretická, zaměřená na religiozitu obecně, teorii a kritiku sekularizace, a také historii Hlučínska. Hlavní částí práce je analýza rozhovorů s respondenty, rozdělená do tematických okruhů.

Abstract: This thesis analyzes the religiozity in Hlučín region. The rarity of religion in Hlučínsko is a high number of believers and specific factors, primarily historical, that have an influence on its form. The aim of this thesis is to identify and clarify reasons of strong religiozity of this region and to describe its nowadays form basing on the literature and interviews with respondents. The supporting part of the work is the theoretical part focused on the religiozity in general, theory and criticism of secularization and also the history of Hlučín region. The main part of the work is analysis of interview with respondents divided into thematic sectors.

Keywords: Hlučínsko, katolická církev, kritika teorie sekularizace, náboženství, religiozita, sekularizace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2013
  • Accessible from:: 27. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOKULILOVÁ, Daniela. Religiozita na Hlučínsku. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 02:26, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz