Monika Formanová

Bachelor's thesis

Metody personálního managementu při výběru a získávání zaměstnanců

Methods of personnel management in the selection and recruitment of employees
Abstract:
Moje bakalářská práce se zabývá metodami personálního řízení se zaměřením nametody výběru a získávání zaměstnanců. Pozornost je zde věnována také agenturám práce. Tyto agentury pomáhají jak uchazečům, tak i firmám s hledáním zaměstnání a zaměstnanců. Teoretická část vychází jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů zabývajících se personálním managementem a jeho metodami. Budou zde popsány základní …more
Abstract:
My bachelor thesis deals with methods of personnel management focusing on selection and recruitment. Attention is also focused on personnel agencies. These agencies help applicants and companies find employment and employees. The theoretical part is based on as Czech as foreign literature interested in personnel management and it`s methods. There will be described basic methods of both selection and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D. MBA LL.M.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / field:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions