Monika Formanová

Bachelor's thesis

Metody personálního managementu při výběru a získávání zaměstnanců

Methods of personnel management in the selection and recruitment of employees
Anotácia:
Moje bakalářská práce se zabývá metodami personálního řízení se zaměřením nametody výběru a získávání zaměstnanců. Pozornost je zde věnována také agenturám práce. Tyto agentury pomáhají jak uchazečům, tak i firmám s hledáním zaměstnání a zaměstnanců. Teoretická část vychází jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů zabývajících se personálním managementem a jeho metodami. Budou zde popsány základní …viac
Abstract:
My bachelor thesis deals with methods of personnel management focusing on selection and recruitment. Attention is also focused on personnel agencies. These agencies help applicants and companies find employment and employees. The theoretical part is based on as Czech as foreign literature interested in personnel management and it`s methods. There will be described basic methods of both selection and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D. MBA LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / odbor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions