Jana Sýkorová

Diplomová práce

Vliv psychologického intervenčního programu pro nezaměstnané na prožívání důsledků nezaměstnanosti

The Impact of Interventional Psychological Programme for Unemployed at Experiencing of Unemployment Effect
Anotace:
Hlavím záměrem diplomové práce bylo zmapovat problematiku nezaměstnanosti nazíranou z psychologického hlediska, a to s důrazem na dlouhodobou nezaměstnanost a její dopady na psychiku člověka. Teoretická část pojednává o pojmu nezaměstnanosti, formách nezaměstnanosti a rizikových skupinách nezaměstnaných. Dále jsou podrobně popsány důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Na problematiku nezaměstnanosti …více
Abstract:
This Diploma Dissertation´s objective is to chart knowledge from sphere of unemplyment observed from psychological point of view with accent on long-term unemployment and its effect on human´s psyche. The toretical part of the work defines term unemployment, forms of unemplyment and risk groups on unemployed. Further is in detail described psychological effect of long-term unemloyment. On the probelmatics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2009

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.