Bc. Helena Brzobohatá

Diplomová práce

Habitus diváka Městského divadla Brno

Habitus of spectator of The Brno City Theatre
Anotace:
Ve své práci se pokusím o zmapování habitu diváka Městského divadla Brno. Použitím metody kvalitativních rozhovorů chci vysledovat okruhy zájmů diváků a jejich výběru této scény. Zajímají mě diváci tohoto divadla nejen z hlediska sociologického (jejich věk, vzdělání a sociální zařazení ), ale především z hlediska jejich přístupu a formě ztotožnění se s touto divadelní scénou. Podle jejich rozdělení …více
Abstract:
In my thesis I attempt to chart the habitus of the audience of The Brno City Theatre. Using the method of qualitative interviews I want to research the areas of interest of the audience and their choice of this theatre. I´m interested in the audience of this theatre not only from sociological point of view (the age, education and social classification of individual spectators), but especially from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta