Daniel Kročil

Bachelor's thesis

Pasport veřejné zeleně v rámci katastru obce Janov (okres Svitavy)

Pasport of public greenery within the cadastre of Janov (district Svitavy)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením pasportu veřejné zeleně. Pasport probíhal v katastru obce Janov, kam spadají vesnice Janov, osady Mendryka a Gajer a jejich přilehlé okolí. Pro lokalizaci stromů a keřů byla použita mobilní aplikace. Ke každému naměřenému prvku byly přiřazeny také dendrometrické údaje, včetně zdravotního stavu. Zdravotní stav byl posuzován dle metodiky Agentury ochrany přírody …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of a passport of public greenery. Passport took place in the cadastre of the village of Janov, where the villages of Janov, the settlements of Mendryka and Gajer and their surrouning areas belong. A mobile application was used to locate trees and bushes. Dendrometric data, including health status, were also assigned to each of the measured elements. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta