Bc. Kamila PRŮŠOVÁ

Diplomová práce

Řízení projektu agilním způsobem v oblasti IT

Project management in an agile method in the field of IT
Anotace:
Cílem práce je popsat a porovnat vodopádový a agilní přístup při řízení projektů v oblasti vývoje a implementace webových aplikací. Teoretická část práce je zaměřena na základní pojmy v projektovém managementu, vysvětluje vodopádový a agilní přístup v a jejich výhody a nevýhody. V praktické části je představena vybraná firma, kde byla problematika zkoumána. Dále jsou popsány dva projekty, první je …více
Abstract:
The aim of this work is to describe and compare the waterfall and agile approach to project management in the development and implementation of web applications. The theoretical part of the work is focused on the basic concepts in project management, explains the waterfall and agile approach and their advantages and disadvantages. The practical part presents a selected company, where the issue was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRŮŠOVÁ, Kamila. Řízení projektu agilním způsobem v oblasti IT. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení