Bc. Kamila PRŮŠOVÁ

Master's thesis

Řízení projektu agilním způsobem v oblasti IT

Project management in an agile method in the field of IT
Abstract:
Cílem práce je popsat a porovnat vodopádový a agilní přístup při řízení projektů v oblasti vývoje a implementace webových aplikací. Teoretická část práce je zaměřena na základní pojmy v projektovém managementu, vysvětluje vodopádový a agilní přístup v a jejich výhody a nevýhody. V praktické části je představena vybraná firma, kde byla problematika zkoumána. Dále jsou popsány dva projekty, první je …more
Abstract:
The aim of this work is to describe and compare the waterfall and agile approach to project management in the development and implementation of web applications. The theoretical part of the work is focused on the basic concepts in project management, explains the waterfall and agile approach and their advantages and disadvantages. The practical part presents a selected company, where the issue was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PRŮŠOVÁ, Kamila. Řízení projektu agilním způsobem v oblasti IT. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/