Marika Secká

Bakalářská práce

Marketing na sociálních sítích se zaměřením na Facebook

Marketing on social networks with a focus on Facebook.
Anotace:
Práce je věnována problematice sociálních sítí se zaměřením na Facebook a jeho využití k marketingovým účelům. Vysvětluje princip virálního marketingu. Obsahuje výčet metod, které mohou společnosti v rámci svých marketingových aktivit realizovat, s nimi spojené výhody a nevýhody. Nedílnou součástí práce jsou konkrétní příklady firem prezentujících se na Facebooku.
Abstract:
The work deals with an issue of social networks with a focus on Facebook and its use for marketing purposes. It explains the principles of viral marketing. It also contains a list of methods that companies can use in their marketing activities, and the associated advantages and disadvantages. Specific examples of companies represented on Facebook are an integral part of this work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Panuš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Secká, Marika. Marketing na sociálních sítích se zaměřením na Facebook. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Manažerská etika