Mgr. Anna Nováková

Bachelor's thesis

Vybrané problémy sociální nerovnosti, se zaměřením na otázku nerovnosti v české politice

The chosen problems of social inequality focused on the question of inequality in Czech politics
Abstract:
Bakalářská práce „Vybrané problémy sociální nerovnosti, se zaměřením na otázku nerovnosti v české politice“ se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je tvořena dvěma většími celky. První pojednává o sociálních nerovnostech a problémech jako je nerovnost mezi mužem a ženou, nerovnost bohatství a chudoby, rasová diskriminace. Druhá část je zaměřena na osobnosti, které se problematikou …more
Abstract:
Bachelor thesis " The chosen problems of social inequality focused on the question of inequality in Czech politics." is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of two larger units. One deals with the social inequalities and problems such as inequality between men and women, inequality of wealth and poverty, racial discrimination. The second part is focused on personalities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Hons

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta