Mgr. Anna Nováková

Bakalářská práce

Vybrané problémy sociální nerovnosti, se zaměřením na otázku nerovnosti v české politice

The chosen problems of social inequality focused on the question of inequality in Czech politics
Anotace:
Bakalářská práce „Vybrané problémy sociální nerovnosti, se zaměřením na otázku nerovnosti v české politice“ se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je tvořena dvěma většími celky. První pojednává o sociálních nerovnostech a problémech jako je nerovnost mezi mužem a ženou, nerovnost bohatství a chudoby, rasová diskriminace. Druhá část je zaměřena na osobnosti, které se problematikou …více
Abstract:
Bachelor thesis " The chosen problems of social inequality focused on the question of inequality in Czech politics." is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of two larger units. One deals with the social inequalities and problems such as inequality between men and women, inequality of wealth and poverty, racial discrimination. The second part is focused on personalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta