Ing. Mária Stahovcová

Diplomová práce

Inovační politika na Slovensku

Innovation policy in the Slovakia
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Innovation policy in Slovakia” is an analysis of present supportive system for innovations in Slovakia. This paper explains and familiarizes us with innovations, its significance in economy, types of innovations and the process of its diffusion. The study illustrates the innovation performance of Slovakia according to various national and European evaluation tools …více
Abstract:
Obsahom diplomovej práce „Inovačná politika na Slovensku“ je analýza súčasnej podpory inovácií na Slovensku. Práca vysvetľuje a približuje pojem inovácie, ich význam pre hospodárstvo, jednotlivé typy inovácií a proces ich šírenia v ekonomike. Zobrazuje inovačnú výkonnosť Slovenskej republiky podľa rôznych národných aj európskych nástrojov hodnotenia. Predstavuje strategické dokumenty a organizácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta