Mgr. Martina Smékalová

Bachelor's thesis

Fenomén chataření a chalupaření v České republice

The phenomenon of the second homes in the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá fenoménem chataření a chalupaření v České republice. Jejím cílem je porozumění a vysvětlení jeho rozvoje skrze vybrané faktory 19. a 20. století tohoto území. Práce je strukturovaná do pěti hlavních kapitol, přičemž první je věnována konceptu modernity a zejména jeho důsledkům v podobě urbanizace, ustanovení a prodlužování volného času a technologického rozvoje …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the phenomenon of the second houses and in the Czech Republic. Its target is understanding and explanation of its expansion through sampled factors of 19th and 20th century of this territory. The thesis consists of five main chapters. The first one follows the concept of modernity with its consequences in the field of urbanization, esthablishment and lengthening and of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2010
  • Supervisor: Ivan Chorvát
  • Reader: Mgr. Petr Pakosta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií