Karin Hartmannová

Bakalářská práce

Assessment centrum v praxi / Assessment Centre in practice

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem assessment centra a jeho použitím v praxi. Práce je dělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část se věnuje vymezení metody assessment centra, popisuje její dílčí disciplíny, které se používají a dále výhody nebo nevýhody této metody. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje a zkoumá užití assessment centra jako metody výběru zaměstnanců v dané …více
Abstract:
This Bachelor thesis is concerned on the topic of the assessment center and its use in practice. The work is divided into two parts - theoretical and practical one. The first part defines the methods of assessment center, describes its sub-disciplines that are used and the advantage or disadvantage of this method. The practical part of this Bachelor thesis focuses on and explores the use of assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/gu3snd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích