Tereza Heroková

Bakalářská práce

Assessment centrum jako metoda výběru pracovníků

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá assessment centrem jako metodou výběru zaměstnanců s cílem analyzovat využití metody assessment centrum při výběru zaměstnanců ve vybrané pojišťovací společnosti, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodné změny. Teoretická část na základě odborné literatury vymezuje podstatu výběru zaměstnanců a představuje využití assessment centra při výběru zaměstnanců. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the assessment center as a method of selecting employees in order to analyze the application of the assessment center method in the selection of employees in an insurance company, identify possible opportunities for improvement and propose appropriate changes. The theoretical part, based on the literature, defines the essence of the employee selection and represents the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020
Identifikátor: http://theses.cz/id/6zxlf3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty