Bc. Petra MICHLEROVÁ

Diplomová práce

Problematika zemědělských brownfields a možnosti jejich regenerace ve vybraných okresech Ústeckého kraje

Issues of agricultural brownfields and possibilities of their regeneration in selected districts of the Ústí nad Labem region.
Anotace:
Diplomová práce analyzuje zemědělské brownfields v okresech Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice, její součástí je zhodnocení současné situace z hlediska historického, environmentálního či geografického a identifikace hlavních problémů těchto lokalit.
Abstract:
The diploma thesis analyzes agricultural brownfields in the districts of Ústí nad Labem, Děčín and Litoměřice, its part is the evaluation of the current situation in terms of historical, environmental or geographical and the identification of the main problems of these localities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHLEROVÁ, Petra. Problematika zemědělských brownfields a možnosti jejich regenerace ve vybraných okresech Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí