Bc. Roman Tábořík

Diplomová práce

Strategické plánování (v automobilovém průmyslu)

Strategic planning (automotive industry)
Anotace:
Současné tempo hospodářského vývoje ve světě je řízeno společností ve všech odvětvích k větší konkurenceschopnosti každý den. Staré strategie, které vedly k úspěchu, příběhy z minulosti již neplatí a je třeba společnosti přehodnotit, upravit, přestavět nebo zlikvidovat. To platí zejména v automobilovém průmyslu a všech jeho pobočkách. Cílem práce je vytvoření strategického plánu pro společnost podnikající …více
Abstract:
The current pace of economic development in the world is controlled by companies in all sectors to be more competitive every day. Old strategies led to success stories from the past are no longer valid and need of review, edit, convert or destroy. This is especially true in the automotive industry and all its branches. The aim of the thesis is to create a strategic plan for the company doing business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Cedl
  • Oponent: Dr. Stanislav Mareš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní