Bc. Klára Šutorková

Diplomová práce

Personální marketing v mezinárodní společnosti Erwin Quarder CZ s.r.o.

Personnel Marketing in an International Company Erwin Quarder CZ s.r.o.
Anotace:
Cílem práce je provést hodnocení vybraného problému v oblasti strategického řízení pracovníků v mezinárodní firmě Erwin Quarder CZ s.r.o. prostřednictvím hodnocení personálního marketingu včetně formulace doporučení, jež vedou k zlepšení problematiky fluktuace pracovníků na technických pozicích a také získávání těchto zaměstnanců. V teoretické části je provedeno vymezení personálního marketingu, stylu …více
Abstract:
The point of this work is to evaluate selected problem in the field of strategic management of employees in the international company Erwin Quarder CZ s.r.o. through the evaluation of personnel marketing, including the formulation of recommendations, which will improve the issue of staff turnover in technical positions and the recruitment of these employees. In the theoretical part, there will be a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ctdpv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné