Bc. Nikola Červinková

Diplomová práce

Míra urbanizace v regionech České republiky

The rate of urbanization in the regions of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na proces urbanizace a jeho hodnocení v regionech České republiky pomocí ukazatele míry urbanizace. Práce vychází z teoretické definice procesu urbanizace, sídla a sídelní struktury a rozboru regionální struktury České republiky. Dále je detailněji rozebrána míra urbanizace ve vybraných regionech a posouzeny vazby na vybrané socioekonomické charakteristiky.
Abstract:
The thesis deals with the urbanization process and its evaluation in the regions of the Czech Republic assessed with a urbanization rate indicator. It starts with theoretical definitions of urbanization, settlement and its structure and with an analysis of regional structures of the Czech Republic. Subsequently, rate of urbanization in selected regions is examined more in detail as well as the links …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Červinková, Nikola. Míra urbanizace v regionech České republiky. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní