Iveta JIRÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Politické procesy 50. let v Československu - Milada Horáková

The political trials of the 1950s in Czechoslovakia - Milada Horáková
Anotace:
Bakalářská práce stručně charakterizuje únorové události roku 1948, nastolení komunistického monopolu a ideologii, jež byla prohlášena za oficiální politiku komunistické strany a podepsala se na osudu československé společnosti. Odhaluje totalitní režim se všemi charakteristickými rysy: teror, násilí, perzekuce, výroba politických procesů, sledování, absolutní vláda jedné strany, apod. Zaměřuje se …více
Abstract:
This bachelor thesis briefly describes the events of February 1948 as well as the establishment of the communist monopoly and ideology, which was declared official policy of the Communist Party and sealed the fate of Czechoslovak society. It reveals a totalitarian regime with all it's features: terror, violence, persecution, made-up political trials, monitoring, absolute one-party goverment, etc. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRÁSKOVÁ, Iveta. Politické procesy 50. let v Československu - Milada Horáková. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta