Sergey Kan

Bakalářská práce

Komparace kvality dodavatelů webových stránek

Comparison Supplier Quality Website
Anotace:
Bakalařská práce se věnuje tématu komparace dodavatelů webových stránek v České republice. Cíle práce: Provést analýzu vybraných dodavatelů webových stránek podle zadaných kritérií a zhodnotit kvalitu a cenové nabídky zadané poptávky. Komparace dodavatelů bude provedena z hlediska hodnocení již vytvořených webových stránek pro hotely a pak následně bude provedeno hodnocení dodavatelů na základě těchto …více
Abstract:
Bachelor thesis is concerned with the suppliers comparison of websites in the Czech Republic. The aim of the thesis: Perform an analysis of selected suppliers websites based on specific criteria and evaluate the quality and quotation request. Comparison of suppliers will be done in terms of evaluation already created websites for hotels and subsequently be evaluated vendors based on these reviews. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví