Ing. Jan Hraba

Bakalářská práce

Hodnocení kvality dodavatelů v podniku

Quality evaluation of company suppliers
Anotace:
Bakalářská práce Hodnocení kvality dodavatelů v podniku ve své teoretické části nabízí souhrn poznatků problematiky hodnocení dodavatelů a popisuje, jakým způsobem je možné dodavatele hodnotit. Teoretická část práce je tak ucelený dokument, kde jsou shrnuty poznatky různých zdrojů, jako je odborná literatura nebo poznatky z odborných školení. To vše doplněné komentáři vycházející z autorovy praxe. …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis entitled „Quality Evaluation of Company Suppliers“ offers a summary of findings in the theoretical part regarding the possible ways of evaluating suppliers. The theoretical part regarding is a comprehensive document which summarizes findings from different sources, such as professional literature and findings from special education training, and is supplemented by comments from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní