Bc. Eva Mosejová

Bakalářská práce

Zapojení STAT signální dráhy v aktivaci a proliferaci lymfocytů

The involvement of the STAT signaling pathway in the activation and proliferation of lymphocytes
Abstract:
This bachelor thesis summarizes the current knowledge of JAK/STAT intracellular signaling pathways in connection with B-lymphocyte activation and differentiation. B-lymphocytes provide specific immunity. Development of B-lymphocytes is controlled by the surrounding microenvironment in which interleukins are among the key regulators. Interleukins belongs to cytokines that are recognized by ytokine receptors …více
Abstract:
Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o JAK/STAT intracelulární signální dráze v souvislosti s aktivací a diferenciací B lymfocytů. B lymfocyty zajišťují specifickou imunitu. Jejich vývoj je ovlivněn mikroprostředím, ve kterém se mimo jiné nacházejí i interleukiny. Interleukiny jsou cytokiny a jsou rozpoznávány pomocí cytokinových receptorů I. a II. typu. Signál z těchto receptorů je transdukovaný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Kvokačková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika