Tomáš PLENER

Bachelor's thesis

Zjištění četnosti disturbancí na gradientu nadmořské výšky a jejich vlivu na stromovou vegetaci v přirozených lesích NP Seoraksan (Jižní Korea) pomocí letokruhových dat

Detection of frequency along an altitude gradient and its influence on tree vegetation in natural forests of NP Seoraksan (South Korea) based on using tree rings data.
Anotácia:
Práce představuje grantovou žádost na projekt zabývající se výzkumem četností disturbancí a jejich vlivu na strukturu a složení stromové vegetace ve smíšených doubravách Národního parku Seoraksan (Jižní Korea). Cílem projektu je ověřit a prohloubit stávající znalosti o disturbancích a na základě získaných informací navrhnout vhodný management ochrany.
Abstract:
The thesis presents a grant application for a project dealing with research on disturbance frequency and influence on a structure and composition of tree vegetation in mixed oak forests in National park Seoraksan (South Korea). The aim is to verify and deepen current knowledge of disturbance and suggest adequate protection management based on the information obtained.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2011
Zverejniť od: 15. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLENER, Tomáš. Zjištění četnosti disturbancí na gradientu nadmořské výšky a jejich vlivu na stromovou vegetaci v přirozených lesích NP Seoraksan (Jižní Korea) pomocí letokruhových dat. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 12. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses gvaxfd gvaxfd/2
16. 12. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24. 12. 2011
Bulanova, L.
25. 12. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.