Lucie HORNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Lineární motory

Linear machines
Abstract:
Ground transportation system which would reach speeds up to 500 km/h needs to be levitated. For this reason the linear motors are suitable as a propulsion system. The principle of linear motor is explained. The main structural types are briefly described. Then different types of levitation are mentioned. For levitated transportation systems is used attractive or repulsive levitation, these two types …more
Abstract:
Pozemní doprava, která dosahuje rychlostí až 500 km/h musí být levitována. Pro tyto účely se jako pohony využívají lineární motory. V této práci je popsán princip těchto motorů. Ze strukturálního hlediska jsou zjednodušeně popsány nejpoužívanější typy. Levitované dopravní systémy využívají buď přitažlivé nebo odpudivé levitační síly, systémy využívající tyto síly jsou také vysvětleny. Závěrem je shrnut …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Roman Pechánek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HORNÍKOVÁ, Lucie. Lineární motory. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical and Power Engineering