Hai Yen Le

Bachelor's thesis

Implementation of Secure communication for IoT based on Arduino board

Implementation of Secure communication for IoT based on Arduino board
Abstract:
Internet věcí je široce rozšířený po celém světě. Všechny tyto věci nám umožňují nové způsoby, jak zlepšovat náš život. Důležitou součástí je bezpečnost těchto věcí. Tato bakalářská práce se zaměřuje na zabezpečení komunikace přes RFID a Bluetooth na Arduinu.
Abstract:
The Internet of things technology is widespread all over the world. All these things are creating new possibilities for improving our lives. The important part of this is the security of these things. This bachelor thesis is focused on securing the communication throw RFID and Bluetooth on the Arduino.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2020
  • Supervisor: PhD Bacem Mbarek
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky