Hai Yen Le

Bakalářská práce

Implementation of Secure communication for IoT based on Arduino board

Implementation of Secure communication for IoT based on Arduino board
Anotace:
Internet věcí je široce rozšířený po celém světě. Všechny tyto věci nám umožňují nové způsoby, jak zlepšovat náš život. Důležitou součástí je bezpečnost těchto věcí. Tato bakalářská práce se zaměřuje na zabezpečení komunikace přes RFID a Bluetooth na Arduinu.
Abstract:
The Internet of things technology is widespread all over the world. All these things are creating new possibilities for improving our lives. The important part of this is the security of these things. This bachelor thesis is focused on securing the communication throw RFID and Bluetooth on the Arduino.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedoucí: PhD Bacem Mbarek
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky