Theses 

Aplikace elektronického marketingu v hudební scéně – Ing. Vladyslav Tsarenko

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Vladyslav Tsarenko

Master's thesis

Aplikace elektronického marketingu v hudební scéně

Application of electronic marketing in music industry

Abstract: Cílem této diplomové práce je aplikace nástrojů elektronického marketingu v hudebním průmyslu a rozpracování marketingových aktivit zaměřených na propagaci hudebních subjektů a jejich produktů. Teoretická část práce je věnována analýze stavu současné hudební scény a také hlavním trendům jejího rozvoje, zejména digitální distribuci. Druhá polovina teoretické části práce je věnována studiu významu internetového marketingu v hudebním průmyslu a zároveň nastínění jeho hlavních nástrojů. Praktická část práce je zaměřena na využití elektronického marketingu a jeho jednotlivých nástrojů sloužících k propagaci hudebního projektu v praxi. Na základě výstupů získaných z teoretických zdrojů a prostřednictvím kvantitativního stratifikovaného dotazování bude vytvořen návrh aktivit pro praktické využití subjekty hudebního průmyslu.

Abstract: The aim of the diploma thesis is an application of electronic marketing in music industry, as well as the development of marketing activities, focused on the promotion of subjects of music scene and their products. Theoretical part of the thesis is dedicated to analysis of modern music industry and its main trends, for example - digital distribution. The second half of theoretical part is dedicated to studying of significance of internet marketing in music industry, as well as outlining its main instruments. The practical part of the thesis is focused on application of electronic marketing and its instruments, which can be used to promote a music project in practice. On the basis of outputs obtained from theoretical sources and through stratified quantitative questioning there was a proposal offered, concerning electronic marketing activities for the practical use of subjects of music industry.

Keywords: Elektronický marketing, hudební scéna, propagace hudebního produktu, digitální distribuce hudby, marketing v sociálních sítích, electronic marketing, music scene, promotion of music product, digital music distribution, marketing in social networks

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavel Kotyza
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/6/2019 22:04, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz