Bc. Lukáš Červenka

Diplomová práce

Problémy s hlukem kamionové dopravy - vliv na životní prostředí

Problems with the noise of truck traffic - impact on the environment
Anotace:
V diplomové práci na základě získaných poznatků a z provedených analýz jednotlivých krajů České republiky byla navržena konkrétní doporučení pro lepší využití kamionové dopravy v České republice nebo dokonce jiné alternativy dopravy. Ta by měla vést ke zmírnění hluku na našich silnicích a dálnicích a v jejich okolí, jakož i ke snížení produkce emisí a současně k výraznému zlepšení životního prostředí …více
Abstract:
In the thesis on the basis of lessons learned and the analyses carried out of individual regions of the Czech Republic was proposed specific recommendations for better use of truck transport in the Czech Republic or even other transport alternatives. This should lead to mitigate noise on our roads and highways and in their surroundings, as well as to reduce the production of emissions and at the same …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní