Vojtěch HUSER

Bachelor's thesis

Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy ve Frýdlantě nad Ostravicí a okolí

Comparison of the level of motor skills of the pupils urban and rural primary schools on the Frýdlant nad Ostravicí area
Abstract:
Cílem bakalářské práce je pomocí vybraných motorických testů diagnostikovat motorické schopnosti sledovaného souboru dětí a porovnat úroveň motorických schopností žáků vybrané městské a venkovské základní školy. Zjištění bylo prováděno na základních školách ve Frýdlantě nad Ostravicí (ZŠ Komenského) a ve Pstruží (ZŠ Pstruží). K diagnostice motorických schopností byly použity motorické testy, které …more
Abstract:
The aim of this work is to diagnose motor skills of observed group of children by selected motoric tests and to compare the level of motor skills of urban and rural elementary schools. The findings were made at elementary schools in Frýdlant nad Ostravicí (school Komenskeho) and in Pstruží (school Pstruzi). To diagnose motor skills were used motoric tests that are included in EUROFIT test battery. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUSER, Vojtěch. Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy ve Frýdlantě nad Ostravicí a okolí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta