Theses 

Forex Trading v praxi – Bc. Josef Němec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Josef Němec

Diplomová práce

Forex Trading v praxi

Forex Trading in Practice

Anotace: Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití na trhu Forex povede k zhodnocení vloženého kapitálu. První část práce vysvětluje samotnou podstatu obchodování na trhu Forex, jednotlivé investiční analýzy a předpoklady pro tuto činnost, a samotné aspekty tradingu, jako je tvorba obchodního plánu a možné přístupy k tradingu. Druhá část seznamuje s navrženou investiční strategií a samotným průběhem obchodování. V závěrečné kapitole jsou shrnuty dosažené výsledky, zhodnocení investiční strategie jako celku a navržení optimalizace dané investiční strategie.

Abstract: The aim of this work is to design an investment strategy that when used on Forex market will follow lead to capital appreciation. The first part explains the very essence of trading on the Forex market, individual investment analysis and assumptions for this activity, and itself aspects trading, creating a business plan and possible approaches to trading. The second part introduces the proposed investment strategy and trading process itself. The final chapter summarized the results of investment strategy as a whole and the design optimization of the investment strategy.

Klíčová slova: Forex, trading, obchodní plán, investiční strategie, technická a fundamentální analýza, money management, business plan, investment strategy, technical and fundamental analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz