Ondřej Gajoš

Diplomová práce

Vývoj reálné a nominální konvergence v České a Slovenské republice a vstup ČR do EMU

Development of nominal and real convergence in Czech and Slovak Republic and entry of the Czech Republic into the EMU
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vymezit nominální a reálnou konvergenci v prostoru Evropské unie a zhodnotit její vývoj na příkladu České a Slovenské republiky. Práce je členěna do tří ucelených bloků. V rámci části teoretické jsou rozebrány základní známé ekonomické koncepty problematiky konvergence a stability společných hospodářských celků - Maastrichtská kritéria, jejich relevantnost, aktuálnost …více
Abstract:
The aim of this thesis is to define nominal and real convergence within the area of the European Union and to assess its development on the example of the Czech and Slovak Republics. This dissertation is divided into three integrated sections. The theoretical part analyses basic economic concepts related to the issue of convergence and stability of joint economic units. The topics covered include the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Pavel Žamberský
  • Oponent: Martina Jiránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47823