Igor Žvak

Diplomová práce

Konvergence regionů Visegrádské skupiny

Visegrad Group Regional Convergence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou nepodmíněné reálné regionální konvergence. Proces konvergence je zkoumán na regionech Visegrádské skupiny. Jsou shrnuta teoretická východiska, která vymezují metodologický koncept konvergence. V práci jsou uvedena obecná východiska regionalismu v souvislosti s pojmem konvergence. Dále je uvedena geneze konvergenčních teorií s matematickým vysvětlením. Práce je …více
Abstract:
The thesis examines the process of unconditional real convergence. Convergence proces is studied in regions of the Visegrad Group. There is a summary of the theoretical basis which serves as a basis that defines the methodological concept of convergence. The paper presents a general background of regionalism in relation to concept of convergence. Thesis includes genesis of convergence theories with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedoucí: Milan Kaštan
  • Oponent: Natalie Uhrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava