Ing. Giorgi Tugushi, BBA

Diplomová práce

Global Marketing and Local Culture

Global Marketing and Local Culture
Anotace:
Konverze potřeb a zákazníků po celém světě dokázali vytvořit globalizaci a stimulovat globální konkurenci globálních zdrojů a spotřebitelů. Kulaté firmy na světě zvyšují své výrobní a marketingové aktivity nad rámec národních a kontinentálních hranic. Firmy vyžadují, aby se globální marketingové strategie rozšířily na jiných geografických hranicích, ale jejich strategie splňují kulturní bariéry. Aby …více
Abstract:
Converting needs and customers all over the world have been able to create globalization and stimulate global competition for global resources and consumers. Round firms in the world increase their production and marketing activities beyond national and continental boundaries. Firms require global marketing strategies to expand on other geographical borders, but their strategies meet cultural barriers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní