Theses 

Úspěšnost žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole se zaměřením na inkluzivní vzdělávání v České republice a ve Finsku. – Bc. Tomáš Doležel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Doležel

Diplomová práce

Úspěšnost žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole se zaměřením na inkluzivní vzdělávání v České republice a ve Finsku.

Success of Pupils with Mild Intellectual Disability in Mainstream Primary School with a Focus on Inclusive Education in the Czech Republic and Finland.

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v České republice a ve Finsku. Detailně věnuje pozornost vzdělávání takových žáků při integraci v běžné základní škole a jejich úspěšností při této formě vzdělávání. Práce analyzuje faktory ovlivňující integrační proces a zjišťuje možnosti zkvalitnění vzdělávání těchto žáků. Dále pak zjišťuje postoje ředitelů základních škol a základních škol praktických k inkluzivnímu vzdělávání a vzájemné spolupráci obou typů škol.

Abstract: The diploma thesis deals with the education of pupils with mild intellectual disability in the Czech Republic and Finland. In detail it deals with the education of these pupils during their integration at the mainstream primary schools and their success in this form of education The thesis analyzes the factors affecting the integration process and identifies possibilities of improving the education of these pupils. Furthermore, special attention is paid to the attitudes of directors of primary schools and primary practical schools to inclusive education and mutual cooperation between the two types of schools.

Klíčová slova: česky, lehké mentální postižení, inkluze, integrace, základní škola anglicky, mild intellectual disability, inclusion, integration, primary school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:22, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz