Bc. Eva Veselá

Bakalářská práce

Znalostní a dovednostní rozdíly mezi žáky učícími se anglický jazyk od první a třetí třídy základní školy

Knowledge and skill differences between pupils learning English language since first and third class of primary school
Anotace:
Bakalářská práce „Znalostní a dovednostní rozdíly mezi žáky učícími se anglický jazyk od první a třetí třídy základní školy“ v teoretické části pojednává o věku jako jednom z hlavních faktorů ovlivňujících učení se cizímu jazyku. Práce rozebírá tento faktor jak z pedagogického, tak z psychologického hlediska. Zabývá se tím, jak se postupně rozvíjely vzdělávací programy a jak se měnil jejich přístup …více
Abstract:
The Bachelor's thesis “Knowledge and skill differences between pupils learning English language since first and third class of primary school” deals in its theoretical part with age as one of the main factors affecting language acquisition. The paper analyses this factor from both pedagogical and psychological point of view. It deals with how education programmes gradually evolved and how their approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta