Theses 

Staří a noví venkované a jejich vztahy na příkladu okresu Frýdek-Místek – Pavla JEŽOWICZOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavla JEŽOWICZOVÁ

Bakalářská práce

Staří a noví venkované a jejich vztahy na příkladu okresu Frýdek-Místek

Old and New Villagers and their Relationships to the Example township Frýdek-Místek.

Anotace: Cílem této případové studie je prozkoumat charakter sociálních vztahů mezi starousedlíky, novousedlíky a vlastníky druhého bydlení v obcích Krásná či Vojkovice v okrese Frýdek?Místek. Studie je založena na odpovědích dotazníkového šetření v dané obci. Sleduji sociodemografické rozdíly mezi všemi třemi skupinami obyvatel (věk, počet členů v domácnosti, počet dětí, míra vzdělanosti) a míru spokojenosti s dopravní obslužností, dopravní infrastrukturou, zdravotnictvím, bezpečností, životním prostředím aj. Vyzkoumala jsem, že přistěhovalí obyvatelé jsou průměrně mladší, vzdělanější, s menším počtem potomků než původní obyvatelstvo. Na základě dotazníkového šetření jsem mohla částečně vypozorovat případné rozdíly mezi starousedlíky, novousedlíky a vlastníky druhého bydlení. Vzájemné vztahy na příkladu obce Vojkovice nepodléhají rozdílným názorům, takže nedochází ke komplikaci formování vzájemných vztahů mezi starousedlíky a novousedlíky. V zásadě se sociální vztahy rozvíjejí spíše lepším směrem. Vzájemné vztahy na příkladu obce Krásná podléhají řadou rozdílných názorů, takže dochází ke komplikaci formování vzájemných vztahů mezi obyvateli s trvalým bydlištěm a bez něj. V zásadě se sociální vztahy rozvíjejí spíše horším směrem.

Abstract: The purpose of this case study is to examine the nature of social relations between residents, newcomers, and owners of second homes in villages Krásná or Vojkovice in the district Frydek-Mistek. The study is based on responses from a questionnaire survey in the village. Watch sociodemographic differences between these three mentioned groups of the population (age, number of members in the household, number of children, level of education) and the level of satisfaction with transport services, transport infrastructure, healthcare, safety, the environment and others. I?ve found that immigrant residents are on average younger, more educated, with fewer children than the native population. Based on the survey I can partially observe any differences between natives new settlers and owners of second homes. Mutual relations on the example of the village Vojkovice subject to different opinions, so there is no complication in shaping relations between residents and newcomers. In principle, social relationships develop rather better direction. Mutual relations on the example of the village Beautiful subject to a number of different views, so there is a complication of forming relationships between residents and residents without him. In principle, social relationships develop rather worse direction.

Klíčová slova: starousedlíci, novousedlíci, vlastníci druhého bydlení, sociodemografické rozdíly, sociální vztahy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36675 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

JEŽOWICZOVÁ, Pavla. Staří a noví venkované a jejich vztahy na příkladu okresu Frýdek-Místek. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:55, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz