Pavla JEŽOWICZOVÁ

Bakalářská práce

Staří a noví venkované a jejich vztahy na příkladu okresu Frýdek-Místek

Old and New Villagers and their Relationships to the Example township Frýdek-Místek.
Anotace:
Cílem této případové studie je prozkoumat charakter sociálních vztahů mezi starousedlíky, novousedlíky a vlastníky druhého bydlení v obcích Krásná či Vojkovice v okrese Frýdek?Místek. Studie je založena na odpovědích dotazníkového šetření v dané obci. Sleduji sociodemografické rozdíly mezi všemi třemi skupinami obyvatel (věk, počet členů v domácnosti, počet dětí, míra vzdělanosti) a míru spokojenosti …více
Abstract:
The purpose of this case study is to examine the nature of social relations between residents, newcomers, and owners of second homes in villages Krásná or Vojkovice in the district Frydek-Mistek. The study is based on responses from a questionnaire survey in the village. Watch sociodemographic differences between these three mentioned groups of the population (age, number of members in the household …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEŽOWICZOVÁ, Pavla. Staří a noví venkované a jejich vztahy na příkladu okresu Frýdek-Místek. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta