Bc. Adéla Kovářová

Bakalářská práce

Kvalita života nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na kvalitu života nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. První část práce je teoretická a věnuje pozornost kvalitě života a metodám jejího hodnocení. Následuje popis základních poznatků o chronické obstrukční plicní nemoci. Hlavní problematikou empirické části jsou rozhovory s respondenty a jejich následná analýza a vyhodnocení. V bakalářské práci jsou stanovené …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on people with chronic obstructive pulmonary disease and their quality of life. The first part is theoretic and focused on quality of life and it’s methods and evaluations. Next part is the basic of chronic obstructive pulmonary disease. Main topic empiric part are interviews with respondents, its analysis and evaluation. The thesis contains free goals. The first goals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Simona Saibertová
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta