Bc. Veronika Gálová

Master's thesis

Globální nerovnováhy v mezinárodních vztazích - Čína a USA

Global Imbalances in International Relations - China and the USA
Abstract:
Diplomová práce Globální nerovnováhy v mezinárodních vztazích – Čína a USA se zabývá problematikou globálních nerovnováh (nerovnováh účtů platební bilance) ve světové ekonomice. Cílem práce je aplikovat přístup mezinárodní politické ekonomie na analýzu tohoto ekonomického jevu a zodpovědět otázku zdali mohou být ekonomické a politické procesy, stojící za globálními nerovnováhami, příčinou změn v mocenském …more
Abstract:
The thesis Global Imbalances in International Relations - China and the USA deals with the problem of global imbalances (imbalances of balance of payments’ accounts) in the world economy. The aim of this thesis is to apply international political economy approach to economic analysis of this phenomenon and answer the question whether economic and political processes behind global imbalances cause changes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta