Bc. Jan Směták

Diplomová práce

Analýza metod podpory podnikání formou Start-up

Analysis methods of business support in the form of start-up
Anotace:
Diplomová práce Analýza metod podpory podnikání formou start-up se zabývá komplexní analýzou používaných metod podpory podnikání formou start-up v České republice. Obsahem teoretické části této diplomové práce je základní vymezení pojmu start-up a jeho průřezová kategorizace. Stěžejní kapitoly teoretické části popisují metody podpory a financování start-upů. V praktické části jsou tyto metody kriticky …více
Abstract:
This Master thesis The Analysis Methods of Business Support in the Form of Start-up deals with a complex analysis of business support methods used in the Czech Republic. The content of theoretical part is defining start-up, and describing enterprise support methods and financing of start-ups. In practical part, these methods are critically analyzed and classified. On the basis of theoretical research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management