Kristýna KRUPOVÁ

Bakalářská práce

Terénní sociální práce s rodinou v neziskové organizaci

Field social work with a family in a non-profit organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá terénní sociální prací s rodinou v neziskové organizaci, dělí se na 4 kapitoly - rodina, terénní sociální práce, terénní sociální práce s rodinou a neziskové organizace. V aplikační části jsou popsány dvě případové studie, které jsou zaměřeny na spolupráci s terénním sociálním pracovníkem při eliminaci problémů v těchto rodinách Pomocí těchto případových studií jsou vymezeny …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with field social work with family in non-profit organization, they are divided into chapters - family, field social work, field social work with family and non-profit organizations. In the application part two case studies are described which are focused on cooperation with a field social worker in eliminating the problems of these families. These case studies define the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Vaňharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUPOVÁ, Kristýna. Terénní sociální práce s rodinou v neziskové organizaci. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií