Theses 

Hospodářská pomoc USA a SSSR státům jižní Afriky v letech 1975 až 1991 – Adéla Drábková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adéla Drábková

Diplomová práce

Hospodářská pomoc USA a SSSR státům jižní Afriky v letech 1975 až 1991

Economic Aid of the USA and SSSR to the States of Southern Africa from 1975 to 1991

Anotace: Diplomová práce Hospodářská pomoc USA a SSSR státům jižní Afriky v letech 1975 až 1991 se zabývá dopadem studené války na vývoj států jihoafrického regionu s ústředním zaměřením na hospodářskou pomoc poskytovanou dvěma výše zmíněnými světovými velmocemi. Na úvod práce je vymezen jihoafrický region. Další kapitola se věnuje situaci jižní Afriky za studené války s důrazem na vztahy států regionu s USA a SSSR. Dále je také řešena role subsaharské Afriky ve sledovaném období. Třetí část se zabývá hospodářkou pomocí poskytovanou Spojenými státy a Sovětským svazem jednotlivým státům jižní Afriky. Pozornost je zaměřena zejména na Angolu a Mosambik. Je zde také přiblížena otázka rozvojové pomoci a charakterizována podoba americké a sovětské hospodářské pomoci. Hospodářská pomoc jednotlivým zemím je zpracována do tabulek a grafů, které lze nalézt mezi přílohami diplomové práce. V závěrečné části je zhodnocen vliv zjištěných informací na jižní Afriku. Dále jsou také analyzovány a porovnány cíle USA a SSSR v jihoafrickém regionu a jejich vztahy s touto oblastí.

Abstract: The thesis Economic aid of the USA and USSR to states of Southern Africa from 1975 to 1991 deals with impact of the Cold War on development of states of Southern Africa. The main focus is put on economic aid provided by two above mentioned world superpowers. At the beginning of this work is defined Southern Africa. Next chapter deals with situation of this region during the Cold War with emphasis on relations of South African states with the USA and USSR. There is also discussed the role of Sub-Saharan Africa within the set period. The third part deals with economic aid provided by the USA and USSR to the states of Southern Africa. The attention is focused mainly on Angola and Mozambique. There is also introduced the issue of development assistance and characterized the forms of American and Soviet economic aid. Economic assistance to individual countries is summarized in tables and graphs that can be found among the attachments of the thesis. In the final part there is evaluated influence of the collected information on Southern Africa. Furthermore there are also analyzed and compared objectives of the USA and USSR in the Southern Africa and their relations with this region.

Klíčová slova: USA, SSSR, studená válka, hospodářská pomoc, vojenská pomoc, jihoafrický region, Angola, Mosambik, Jihoafrická republika, USAID

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30059 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Drábková, Adéla. Hospodářská pomoc USA a SSSR státům jižní Afriky v letech 1975 až 1991. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz