Mgr. Eva Holubcová

Bakalářská práce

Státní regulace PMCs: Jihoafrická republika, Spojené státy americké a Velká Británie

State regulation of PMCs: the South Africa, the US and the United Kingdom
Anotace:
Tématem práce je posouzení státní regulace PMCs ve Velké Británii, Jihoafrické republice a Spojených států amerických pomocí stanovených indikátorů. Práce má zjistit, která ze tří zvolených politik regulace PMCs se jeví jako nejvhodnější typ regulace a jak se daný stupeň regulace zvolený konkrétním státem osvědčil v praxi.
Abstract:
Thesis explores the state regulation of PMCs in the United Kingdom, the South Africa and the US through the application of predefined indicators. It reveals which one of the three defined methods of regulation is the most favourable and how did these methods, when chosen by the specific states, turned out in practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jan Závěšický
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií