Bc. Iveta Burdová

Diplomová práce

Životní cyklus webu spravovaného Ústavem výpočetní techniky MU

Lifecycle of a website managed by the Institute of Computer Science at Masaryk University
Anotace:
Diplomová práce se zabývá procesem vzniku webů na Masarykově univerzitě, které jsou spravované WebCentrem na Ústavu výpočetní techniky (ÚVT). Cílem bylo navrhnout životní cyklus webů včetně souvisejících služeb. Navržené postupy a řešení odráží osvědčenou praxi v oblasti webdesignu s ohledem na UX a zároveň vychází z provedeného výzkumu zaměřeného na uživatele WebCentra. Návrh také bere ohled na reálná …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the process of web design at Masaryk University, which is administered by the WebCenter at the Institute of Computer Science. The aim was to design the life cycle of webs, including related services. Suggested procedures and solutions reflect the best practice in web design with regard to user experience. These solutions are also based on research conducted on WebCenter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Martinek
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví