RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Disertační práce

Srovnávací standardy pro hodnocení klinických a epidemiologických dat v současné onkologii: vývoj metodiky a její verifikace na populačních datech

Comparative standards for the evaluation of clinical and epidemiological data in oncology: methodical development and verification on population data
Anotace:
Nádorová onemocnění představují závažný zdravotní problém současné české populace, zvláště s ohledem na stále rostoucí počty nově diagnostikovaných pacientů ročně. Česká republika zaujímá v mezinárodním měřítku předním místa v incidenci a mortalitě těchto onemocnění. Příčiny vzniku řady nádorových onemocnění nejsou známy, a to i přes stále rozsáhlejší znalosti procesů nádorového zvratu a růstu. Jedním …více
Anotace:
ený především odborné veřejnosti. Ve druhé generaci byl následně vytvořen Portál epidemiologie nádorů v České republice (www.svod.cz), který v rozsahu základních komparativních standardů pro hodnocení populační onkologické zátěže zpřístupnil tato data nejširší veřejnosti včetně prezentace do zahraničí. Nejaktuálnějším výsledkem práce týmu vedeného autorem disertační práce je nová generace webových …více
Abstract:
Malignant diseases are a serious health problem in the Czech population, particularly with regard to annually increasing numbers of newly diagnosed patients. In international comparisons, the Czech Republic is ranked in the top positions in the incidence and mortality of cancer. Causes of development of many types of cancer are not clearly known, despite a still more extensive knowledge of processes …více
Abstract:
neration a new Portal of cancer epidemiology of the Czech Republic (available from www.svod.cz) was developed based on web technology. In the last work the team headed by the author developed a specialized portal for analysis of data on urology malignancies (www.uroweb.cz). This novel tools makes accessible epidemiological data for the public, including presentations oriented abroad.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 3. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta