Bc. Jana Leciánová

Master's thesis

Vládní komunikační programy na podporu českého zboží – Klasa, Regionální potravina

Government communication initiatives to support the Czech goods – Klasa, Regionální potravina
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou vládních programů na podporu kvalitních českých potravin. Teoretická část pojednává o certifikacích KLASA a Regionální potravina včetně analýzy podmínek získání. Pozornost je věnována i dalšíé unm pojmům jako je bio produkt, fairtrade nebo označením používaným v celé Evropskii jako je Zaručená tradiční specialita. Pro srovnání jsou uvedeny i podobné vládní programy …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the government program to promote Czech quality food. The theoretical part concerns certifications of KLASA and Regional food including an analysis their conditions. Attention is also given to other concepts such as bio products, fairtrade or marking used throughout the European Union as a Traditional specialty guaranteed. For comparison are given other similar government …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Reader: PhDr. Ladislav Lašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní